master's thesis
Utjecaj regulatornih mehanizama nadzora pranja novca i financiranja terorizma na promjenu strukture globalnog bankarskog sustava

Katarina Pašalić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleUtjecaj regulatornih mehanizama nadzora pranja novca i financiranja terorizma na promjenu strukture globalnog bankarskog sustava : Diplomski rad
AuthorKatarina Pašalić
Mentor(s)Roberto Ercegovac (thesis advisor)
Abstract
U radu su prikazane najznačajnije regulatorne mjere i akti za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma te njihov utjecaj na restrukturiranje globalne mape bankarskih središta , na stabilnost bankarskih sustava i političku prevlast prvenstveno u SAD-u i EU. Empirijskim analizama su se pokušale utvrditi relativne i apsolutne brojke opranog novca. Empirijskom analizom je dokazana hipoteza H1 o tome kako je promjena regulatornih uvjeta uzrokovala opadanje financijske moći tradicionalnih bankarskih središta .Iz analize je vidljivo da je aktiva i tržišna kapitalizacija europskih banaka kao što su BNP Paribas, Deutsche Bank, HBSC Holdings,Baryclays PLC,Credit Suisse Group i banaka u ostalim zemljama pala u 2015.godini u odnosu na 2010. godinu. Dok su vodeće američke banke poput Bank of America,Wells Fargo &Co i JP Morgan Chase doživjele rast ukupnog volumena imovine i tržišne kapitalizacije u proteklih 5 godina . Ovim rezultatima se potvrdila i hipoteza H2 o tome da će zahtjevi poreznih autoriteta SAD-a osnažiti financijski potencijal američkih banaka. Regulacija offshore bankarstva je u porastu. Od banaka se općenito zahtijeva održavanje adekvatnosti kapitala u skladu s međunarodnim standardima. Teorijskim spoznajama prihvatila se i hipoteza H3 da će regulatorne mjere utjecat na tezauiranje novca te njegovu alokaciju prema drugim vrstama imovine.
KeywordsMoney laundering terrorism the banking system
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06
Parallel abstract (English)
The paper presents the most significant regulatory measures and regulations to prevent money laundering and terrorist financing and their impact on the restructuring of the global banking center, the stability of the banking system and political power primarily in the US and the EU. Empirical analyzes have attempted to determine the relative and absolute numbers of laundered money. Empirical analysis has proved the hypothesis H1 of how changes in regulatory conditions caused a decline in the financial power of the traditional banking center . Analysis shows that the total assets and market capitalization of European banks such as BNP Paribas, Deutsche Bank, HBSC Holdings, Baryclays PLC, Credit Suisse Group and banks in other countries fell in 2015 compared to 2010. While leading US banks such as Bank of America, Wells Fargo & Co. and JP Morgan Chase soared total volume of assets and market capitalization over the past five years. These results confirm the hypothesis H2 that requirements of tax authorities of the United States will strengthen the financial potential of US banks. Regulation of offshore banking is on the rise. Banks are generally required to maintain capital adequacy in line with international standards. Theoretical knowledge accepted the hypothesis H3 that regulatory measures have an impact on withdrawal money and its allocation to other asset classes.
Parallel keywords (Croatian)Pranje novca terorizam bankarski sustav
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:014308
CommitterIvana Gizdić