undergraduate thesis
UGOVOR O LICENCI

Ivona Abramović (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleUGOVOR O LICENCI : završni rad
AuthorIvona Abramović
Mentor(s)Ratko Brnabić (thesis advisor)
Abstract
Rad ne sadrži sažetak.Ugovore između putničkih agencija i izravnog korisnika možemo podijeliti na ugovor o organiziranju putovanja i posrednički ugovor o putovanju. Ugovorne strane kod ugovora o organiziranju putovanja su putnik i organizator putovanja. Tim ugovorom se organizator putovanja obvezuje pribaviti putniku skup usluga koji se sastoje od prijevoza, boravka i drugih usluga, a putnik se obvezuje platiti organizatoru putovanja ugovorenu naknadu. Ugovorne strane kod posredničkog ugovora o putovanju su posrednik putovanja i putnik. Tim ugovorom se putnička agencija obvezuje da će putniku, za određenu cijenu, u njegovo ime i za njegov račun pribaviti jednu ili više usluga koje omogućuju da se ostvari određeno putovanje. Ugovore između putničkih agencija i davatelja usluga možemo podijeliti na agencijski ugovor o hotelskim uslugama, ugovor o angažiranju ugostiteljskih kapaciteta, ugovor o zakupu ugostiteljskog objekta i ugovor o zastupanju između hotelskog zastupnika i hotelijera. Ugovorne strane kod agencijskog ugovora o hotelskim uslugama su ugostitelj i naručitelj. Tim ugovorom se ugostitelj obvezuje naručiocu usluga, da će pružiti gostu smještaj i njemu povezane usluge za ugovorenu naknadu. Ugovorne strane kod ugovora o angažiranju ugostiteljskih kapaciteta su putnička agencija i ugostitelj. Tim ugovorom se ugostitelj obvezuje staviti na raspolaganje putničkoj agenciji određeni broj ležajeva i pružiti ugostiteljske usluge osobama koje uputi agencija i plati joj proviziju, a agencija se obvezuje da će popuniti ugovorene kapacitete. Ugovorne strane kod ugovora o zakupu ugostiteljskog objekta su hotelijer i putnička agencija. Tim ugovorom ugostitelj se obvezuje staviti putničkog agenciji na uporabu određeni ugostiteljski objekt, a putnička agencija se obvezuje platiti ugovorenu naknadu.
Keywordstourism contract traveller caterer
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeSmall Enterprise Management
Academic title abbreviationbacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-08
Parallel abstract (English)
Contacts between travelling agencies and direct user can be divided on contract about organization of the journey and mediatory contact of the journey. Contacting parties of contact about organization of the journey are the passenger and the organizer of the journey. By that contact, organizer the journey commits to secure collection of services that consist transport, staying to the passenger and other services, and the passenger commits to pay contact wage to the organizer of the journey. Contracting parties mediatory contract of the journey are the mediator of the journey and the passenger. By that contact, agency commits that it will, for the certain wage, in the name of the passenger and for his account secure one or more services that will enable certain journey is achieved. Contacts between traveling agencies and giver of the services can be divided on the contact of hotel services, contact of engagement of catering capacities, contact of renting catering object and contract of representing between hotel representor and hotelier. Contracting parties of contact of hotel services are a caterer and client . By that contact , the caterer obliges the purchaser of services, to provide guest accommodation and it related services for an contact wage. Contracting parties in contracts for the engagement of catering capacities are a travel agency and a caterer. By this contract, the caterer undertakes to make available travel agency a number of beds and to provide catering services to persons who instructed the agency and pay her a commission, and the agency is obligated to fill the contractual capacity. Contracting parties in contact of renting catering object are the hotel and travel agency. This contract caterer is obliged to put the passenger agency to use a particular object, a travel agency is obligated to pay the contract wage.
Parallel keywords (Croatian)turistički ugovor putnik ugostitelj
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:184284
CommitterIvana Gizdić