undergraduate thesis
SASTAVLJANJE RAČUNA DOBITI I GUBITKA NA PRIMJERU TRGOVINE MOBILNIH APARATA

Josipa Durdov (2016)
University of Split
Faculty of economics Split