master's thesis
OVISNOST EKONOMSKE RESPONDIBILNOSTI REGIJA EUROPSKE UNIJE O NJIHOVOJ GOSPODARSKOJ STRUKTURI

Vlado Ozretić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split