master's thesis
PRIMJENA KONTROLINGA U PROIZVODNJI CEMENTA

Mila Opačak (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitlePRIMJENA KONTROLINGA U PROIZVODNJI CEMENTA : diplomski rad
AuthorMila Opačak
Mentor(s)Andrijana Rogošić (thesis advisor)
Abstract
Kontroling je znanje i umijeće odnosno skup multidisciplinarnih znanja koja su potrebna kako bi se na bazi bezbrojnih podataka unutar, ali i izvan poduzeća prikupila optimalna količina informacija koje su menadţerima neophodne za kvalitetno odlučivanje. Kontroling ima tri glavna zadatka, a to su redom: planiranje, analiza i izvještavanje, pa ga se ĉesto može usporediti s navigatorom bez kojeg kapetan odnosno menadžer ne može. Unutar promatranog poduzeća za proizvodnju cementa i ostalih cementnih outputa, kontroling je u uvjetima teške gospodarske krize, ali i kompleksnog poslovnog okruženja uz svoj proaktivan odnos i učinkovitu komunikaciju s unutarnjom i vanjskom okolinom zapravo mjesto gdje se mogu naći novi načini u prostoru stvaranja nove vrijednosti. U ovom diplomskom radu upravo iz tog se razloga istražuje uloga funkcije kontrolinga unutar spomenutog poduzeća Cemex Hrvatska d.d. Cilj rada je istražiti, objasniti i definirati položaj funkcije kontrolinga, te primjenu i važnost te „nove“ funkcije unutar istog. Provedenim istraživanjem donosi se zakljuĉak kako se kontrolig u poduzeću Cemex Hrvatska d.d. implementirao na ispravan način i samom svojom implementacijom i u koordinaciji s ostalim odjelima unutar poduzeća pridonosi uspješnijem i boljem poslovanju poduzeća u turbulentnim uvjetima današnjice
Keywordscontrolling information the production of cement
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-01
Parallel abstract (English)
Controlling is knowledge and skill, that is, a group of multidisciplinary knowledge needed to, based on numerous data inside as well as on the outside of company, gather an optimal amount of information that are relevant for the managers to make qualitative decisions. Controlling has three main tasks, namely: planning, analysis and reporting, so it can frequently be compared to the navigator which the captain or manager cannot be without. Within the observed company for the production of cement and other cement outputs, controlling is under the conditions of harder economic crisis, but it is also a part of complex business surrounding and with its proactive 67 relation and efficient communication with inner and outer surrounding it is actually a place from which can be found new ways in area of creating new values. Mainly from that reason in this master thesis has been researched the role of the function of controlling within mentioned company Cemex Hrvatska d.d. The goal of this thesis is to research, explain and define the position of the function of controlling as well as the use and importance of that “new” function within the same. By the conducted research the conclusion has been made that the controlling in company Cemex Hrvatska d.d. has been implemented in the right way and by its own implementation as well as in coordination with the rest of the departments within the company has contributed to more successful and better business activity in the turbulent conditions of the present.
Parallel keywords (Croatian)kontroling informacije proizvodnja cementa
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:768288
CommitterIvana Gizdić