undergraduate thesis
ZASTUPLJENOST MOBILNIH VODIČA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Petra Delić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleZASTUPLJENOST MOBILNIH VODIČA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI : završni rad
AuthorPetra Delić
Mentor(s)Daniela Garbin Praničević (thesis advisor)
Abstract
Ovim se radom želi analizirati i pobliže prikazati zastupljenost mobilnih vodiča u Zadarskoj županiji. Naglasak bi se trebao dati na zastupljenosti mobilnih vodiča u promatranoj destinaciji no kroz rad će se analizirati i mobilne aplikacije na svjetskoj razini, ali i one u Republici Hrvatskoj te njihov značaj za turizam. Informacijske i komunikacijske tehnologije imaju izniman značaj budući da razvoj tehnologije i Interneta u potpunosti mijenja navike ljudi u svim životnim segmentima pa tako i na području turizma. Današnji turisti imaju sve veće zahtjeve i očekivanja o uslugama dostupnim u turizmu. Pored toga zbog sve manje slobodnog vremena oni traže ''vrijednost za novac'' i ''vrijednost za vrijeme'', a čitava dostupna multimedija poboljšava njihov doživljaj destinacije koju posječuju kao i sve usluge koje su u njoj dostupne. Stoga turistički vodiči u obliku mobilnih aplikacija su dio inovativnog turizma koja turistima omogučava predstavljanje i istraživanje grada na jedan drugačiji i posebniji način. U većini svjetski poznatih destinacija ova pojava primjene mobilnih vodiča za svaku destinaciju je sve učestalija i funkcioniranje bez nje je već pomalo i nezamislivo suvremenim turistima. Upravo zbog tog porasta broja mobilnih turističkih aplikacija je od velike važnosti ukazati na njihov značaj u promoviraju i istraživaju turističke ponude destinacije. Upravo na temelju spomenutih podataka važno je detaljnije promatrati ulogu informacijskih tehnologija kao i značaj mobilnih vodiča za turizam kako na svjetskoj razini tako i za RH te samu Zadarsku županiju.
KeywordsMobile guides ICT modern tourists innovative tourism
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Informatics
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeTourism Operations
Academic title abbreviationbacc. oec
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-08
Parallel abstract (English)
This paper aims to analyze and present the mobile guide in Zadar County. The greatest significance should be given to the representation of mobile guides in the chosen destination, athough in the paper mobile guides will be analyzed in all of Croatia and on a worldwide basis, and will be showing their importance for tourism. Information and communication technologies are of an extraordinary importance because the development of technology and the use of Internet completely changed the habits of people in all areas including in the area of tourism. Today's tourists are increasing their demands and expectations of the services available in the tourism industry. In addition, due to less free time they are looking for 'value for money' and 'value for time' , and the whole available multimedia enhances their experience of the destination they're visiting as well as all the services that are available in it. Therefore tourist guides in the form of mobile applications are part of an innovative tourism which enables tourists to present and explore the city in a different and more special way. In most of famous destinations, this phenomenon of mobile application guide usage is increasingly common for each destination and functioning without it is already a bit unimaginable to modern tourists. Because of the increase in the number of mobile travel applications, it is of great importance to point out their significance in promotion and research of an tourist destination. It is on the basis of said information that it is important to observe in detail the role of information technology as well as the importance of mobile guides for tourism, both at the global level, and for the Republic of Croatia and Zadar County alone.
Parallel keywords (Croatian)Mobilni vodič ICT suvremeni turisti inovativni turizam.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:370278
CommitterIvana Gizdić