undergraduate thesis
IZRADA APLIKACIJE ZA IZNAJMLJIVANJE DODATNIH TURISTIČKIH SADRŢAJA

Marija Puljić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split