master's thesis
Problemi monetarne transmisije ECB-a i učinkovitost nekonvencionalne monetarne politike

Josip Beževan (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleProblemi monetarne transmisije ECB-a i učinkovitost nekonvencionalne monetarne politike : Diplomski rad
AuthorJosip Beževan
Mentor(s)Mario Pečarić (thesis advisor)
Abstract
U prvom djelu ovog rada analizirano je povećanje neučinkovitosti kamatnog kanala kao glavnog kanala trdicionalne monetarne transmisije Europske središnje Banke. Kako bi razumjeli jačinu djelovanja krize na kamatni kanal korištene su kratkoročne kamatne stope i to EONIA i jednomjesečni EURIBOR. Cilj je uočiti kako promjene tih kamatnih stopa djeluju na inflaciju i output u kriznom razdoblju. Za empirijsko istraživanje spomenutog korišten je VAR model. U drugom djelu rada osvrnuli smo se na nekovencionalne mjere monetarne politike koje su nositelji Ekonomske politike počeli koristiti u situaciji nefunkcioniranja tradicionalnog transmisijskog mehanizma. Na temelju dosadašnjih istraživanja obradili smo djelovanje nekonvencionalnih mjera, kako u eurozoni tako i u ostalim najjačim ekonomijama svijeta. Pružen je uvid u kronološki slijed mjera koje je Europska središnja banka provodila, te je dana kantitativna analiza istih. Na kraju je izvučen zaključak u kojem sumiramo rezultate cijelog rada.
Keywordsinterest rate channel monetary transmission unconventional measures of monetary policy
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEconomics
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07
Parallel abstract (English)
In the first part of this paper we have analyzed enlargement of ineffectiveness of interest rate channel which is main channel of traditional monetary transmission of the European Central Bank. To understand effects that global crisis had on interest rate channel we used short interest rates, EONIA and monthly EURIBOR. The goal is to notice how changes of those interest rates effect on inflation rate and output during the crisis. For empirical research we used VAR model. In the second part of this paper we reviewed on unconventional measures of monetary policy that were used by the leaders of economic policy in the situation of non-functioning traditional transmission mechanism. Based on previous researches we processed the activity of unconventional measures, in euro area and in the other strongest economies in the world. We offered insight in chronological sequence of measures that European Central Bank implemented, and we gave quantitative analysis of those measures. At the end of the paper we extracted a conclusion where are summed up the results of whole paper.
Parallel keywords (Croatian)kamatni kanal transmisijski mehanizam nekonvencionalne mjere monetarne politike
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:472180
CommitterIvana Gizdić