master's thesis
UTJECAJ REVALORIZACIJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA IZGLED FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Tea Tadin (2016)
University of Split
Faculty of economics Split