master's thesis
MEĐUOVISNOST STILOVA VODSTVA MENADŽERA I MOTIVACIJE DJELATNIKA U VISOKOKATEGORIZIRANIM HOTELIMA GRADA SPLITA

Kristina Plepel (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleMEĐUOVISNOST STILOVA VODSTVA MENADŽERA I MOTIVACIJE DJELATNIKA U VISOKOKATEGORIZIRANIM HOTELIMA GRADA SPLITA : Diplomski rad
AuthorKristina Plepel
Mentor(s)Želimir Dulčić (thesis advisor)
Abstract
U ovom istraživanju je bio cilj izvršiti sintezu dobivenih rezultata teorijskim i empirijskim istraživanjem problematike stilova vodstva managementa na motivaciju zaposlenih, kako bi se utvrdio utjecaj u navedenom odnosu. Znanje o stilovima vodstva managementa i motivacijskim teorijama je iznimno veliko i opsežno, na temelju čega je odabrana i tematika ovog istraživanja u koju su kao uzorak uključeni hoteli visoke kategorije na području grada Splita. Empirijsko istraživanje, za potrebe ovog diplomskog rada, je izvršeno anketiranjem menadžera i zaposlenika u hotelima visoke kategorije u gradu Splitu. Ankete su osobno dostavljene ispitanicima navedenih hotela na području grada Splita kako bi se ispitala radna hipoteza kojom se utvrđuje ovisnost između vodstva menadžera i motivacije djelatnika u visokokategoriziranim hotelima na području grada Splita. Pozitivna veza nije potvrđena za svaku pojedinu vrstu stila. Rezultati ovog istraživanja su u skladu sa očekivanjima zbog činjenice da je turizam jedna specifična djelatnost u kojoj ima dosta sezonskih radnika pa tako na motivaciju kod djelatnika koji rade sezonski, osim stilova vodstva utječe i mogućnost ostvarivanja dobre plaće. Ovo istraživanje može biti od koristi menadžerima u praksi te teoretičarima koji se bave ovom problematikom. Povećanje uzorka menadžera dalo bi još konkretnije zaključke o stilovima vođenja i motivacije zaposlenika u visokokategoriziranim hotelima na području grada Splita.
Keywordsleadership styles motivation high category hotels
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-05
Parallel abstract (English)
The objective of this study was to identify leadership styles and its effect on staff motivation based on results obtained by theoretical and empirical research. Research in the field of leadership, management characteristics, and staff motivation are aplenty and thus this study was applied to a sample of high-end hotels in Split, Croatia. Observational research was performed by conducting interviews with hotel management and employees in the selected sampling, testing the working hypothesis which establishes that there is a direct correlation between management style and employee motivation.. Questionnaires are personally delivered to respondents listed hotel in the city of Split, to test a working hypothesis which establishes that there is a positive relationship between the leadership style of managers and employee motivation in high-end category hotels in Split. A positive link was not confirmed for each type of style. This research may be useful to managers in practice and theorists who deal with these issues. Increasing the sample of managers would give more concrete conclusions about leadership styles and motivation of employees in hotels in the city of Split.
Parallel keywords (Croatian)stilovi vodstva motivacija hoteli visoke kategorije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:460239
CommitterIvana Gizdić