undergraduate thesis
ANALIZA PROCESA NABAVE U VINARIJI “VINOPLOD“ D.D., ŠIBENIK

Leona Baljkas (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleANALIZA PROCESA NABAVE U VINARIJI “VINOPLOD“ D.D., ŠIBENIK : završni rad
AuthorLeona Baljkas
Mentor(s)Željko Mateljak (thesis advisor)
Abstract
Nabava je jedna od osnovnih poslovnih funkcija u poduzeću, te nijedno poduzeće ne može poslovati bez funkcije nabave. Brine se o opskrbi poduzeća potrebnim materijalima, opremom, uslugama i energijom koji su potrebni kako bi se ostvarili ciljevi poslovnog sustava. Na temelju provedene analize procesa nabave na primjeru poduzeća Vinarija ˝Vinoplod˝ d.d., Šibenik može se zaključiti kako se treba težiti dugoročnom poboljšanju učinka nabave, većoj produktivnosti, fleksibilnosti potražnje i unaprijeđivati suradnju s efikasnim kooperantima, te na taj način stvarati partnerske odnose. Uspješnost nabave se temelji na pravilno provedenim aktivnostima koje prethode i slijede samom postupku nabave. Provedenom analizom, te promatranjem ostvarenih rezultata može se zaključiti kako je sam postupak nabave u poduzeću dobro planiran i organiziran.
Keywordsbusiness function procurement productivity efficiency planning.
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationuniv. bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-08
Parallel abstract (English)
Procurement is one of the basic business functions of the company, and no company can operate without the procurement function. It worries about supplying companies with necessary materials, equipment, services and energy wich are required to achieve the objectives of the business. Based on the analysis of the procurement process in the case of companie Winery Vinoplod dd Sibenik can be concluded that we should strive for long-term improvement effect of procurement, greater productivity, flexibility of demand and improve cooperation with efficient subcontractors, thus creating partnerships. Procurement performance is based on properly conducted activities that precede and follow the procurement procedure. Based on the analysis and observation of the achieved results it can be concluded that the procedure itself in the company is well planned and organized.
Parallel keywords (Croatian)poslovna funkcija nabava produktivnost efikasnost planiranje.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:472915
CommitterIvana Gizdić