master's thesis
UTJECAJ KREATIVNIH INDUSTRIJA NA TURIZAM NA PRIMJERU FILMSKE INDUSTRIJE

Anamarija Romić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleUTJECAJ KREATIVNIH INDUSTRIJA NA TURIZAM NA PRIMJERU FILMSKE INDUSTRIJE : Diplomski rad
AuthorAnamarija Romić
Mentor(s)Lidija Petrić (thesis advisor)
Abstract
Kreativna industrija obuhvaća one aktivnosti koje imaju potencijala za stvaranje pozitivnih ekonomskih, gospodarskih i turističkih učinaka a proizlaze iz krativnosti, vještina i talenata. Osnovno obilježje ove industrije je usredotočenost na ljudsku kreativnost te na intelektualno vlasništvo. Cijeli svijet je postao jedinstveno i dinamično tržište za kreativce zahvaljujući rastućoj globalizaciji, medijskoj integraciji te niskim transakcijskim troškovima. Filmska industrija jedna je od glavnih grana kreativne industrije koja ima visoku razinu interakcije s prostorom te je u stanju oblikovati razvoj gradova doprinoseći rastu turističkog sektora. Stručnjaci tvrde da je promocija destinacija i pojedinih brandova na filmu jedan od najisplativijih oblika promocije jer film turistima omogućuje da „osjete“ turističku destinaciju prije nego što je posjete. Glavna tema ovog diplomskog rada je utjecaj kreativnih industrija na turizam putem filmske industrije kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Obradom podataka dobiven je uvid u pozitivne i negativne učinke kreativnih industrija odnosno filmske industrije na BDP, zaposlenost, ponudu odnosno potražnju te na lokalnu zajednicu. Studija pokazuje u kojoj je mjeri filmski turizam zastupljen u Hrvatskoj te kako je Hrvatska iskoristila publicitet koji je prati zbog snimanja nekih međunarodno popularnih filmova i serija. U radu se koriste sekundarni podaci iz znanstvenih i stručnih časopisa te knjiga. Podaci uključuju različite izvore koji su povezani u svrhu postizanja novih informacija.
Keywordstourism creative industry film
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTourism and Hotel Management
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07
Parallel abstract (English)
Creative industry includes all those activities which have potential for creating positive economic, commercial and touristic effects and which come as a result of creativity, skills and talent. Main feature of this industry focused on human creativity and intellectual property. Due to growing globalization, media integration and low transaction costs, the whole world has become singular and dynamic market for creative people Film industry, as one of the most important branches of creative industry, with high level of space integration, is able to model the development of cities, contributing to the growth of the tourism sector. Experts say that the promotion of destinations and some of the brands in the film is one of the most cost-effective forms of promotion, because the film allows tourists to "feel" a tourist destination before the visit. The main topic of this work is the impact of creative industries on tourism, by using film industry, both worldwide and in Croatia. Data processing gave us the insight into the positive and negative effects of creative industries regarding film industry in the GDP, employment, supply and demand on the market and the local community. The study shows us the extent to which measure film tourism is represented in Croatia, as well as how did Croatia used the gained publicity by recording some internationally popular films and series in the country. Secondary data from scientific and professional journals and books are used in this paper work. The data includes various sources that are connected in order to obtain new information.
Parallel keywords (Croatian)turizam kreativna industrija film
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:370675
CommitterIvana Gizdić