master's thesis
RAZVIJENOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA I KORIŠTENJE MOBILNIH APLIKACIJA U HOTELIMA U DALMACIJI

Andrea Blažević (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleRAZVIJENOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA I KORIŠTENJE MOBILNIH APLIKACIJA U HOTELIMA U DALMACIJI : Diplomski rad
AuthorAndrea Blažević
Mentor(s)Daniela Garbin Praničević (thesis advisor)
Abstract
Informacijska tehnologija i informacijski sustav nisu novi pojmovi s kojima se hotelska industrija susreće, međutim kontinuirana potreba za ulaganjem i razvojem te potreba za prilagođavanjem istih sve fleksibilnijim krajnjim korisnicima čini ih relativno novim pojmovima. Primjena informacijske tehnologije i korištenje informacijskog sustava ima za cilj prikupljanje, obrađivanje i pohranjivanje podataka kako bi se kasnije mogli koristiti te distribuirati određenim korisnicima koji će na temelju njih donositi različite odluke za poslovanje. Za potrebe rada, provedeno je anketno istraživanje u kojem su ciljna skupina bili korisnici informacijskog sustava u hotelima u Dalmaciji te analiza provedene ankete predstavlja empirijski dio ovog rada. Empirijsko istraživanje pokazalo je kako korisnici samog informacijskog sustava smatraju da informacijski sustav hotela doprinosi ostvarivanju ciljeva hotela, što dokazuje važnost i korisnost informacijskog sustava za uspješno odvijanje aktivnosti i poslovnih procesa. Ulaganje u informacijski sustav i njegov razvoj potrebno je za svakodnevno funkcioniranje poslovanja hotela. Međutim, kako bi hotel stvorio dodatnu vrijednost za svoj proizvod te ponudio krajnjim korisnicima novi nivo usluge mora se upoznati sa suvremenim tehnologijama koje su moguće dodatnu vrijednost i proizvesti. U ovom slučaju kada govorimo o suvremenim tehnologijama, govorimo o mobilnim aplikacijama koje za hotele predstavljanju inovativan koncept za koje se smatra da će u budućnosti imati sve veći utjecaj na način poslovanja hotela. Empirijskim istraživanjem zaključilo se da korisnici informacijskog sustava u Dalmaciji u Hrvatskoj još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri upoznati s funkcionalnostima mobilnih aplikacija, ali shvaćaju koristi koje bi svaka od funkcionalnosti mogla doprinijeti za bolje poslovanje hotela te će u određenom vremenskom razdoblju krenuti s razvojem mobilne aplikacije. Također, zaključeno je da je ulaganje u razvoj informacijskog sustava povezano s ulaganjem u mobilne aplikacije čime se vidi da korisnici informacijskog sustava shvaćaju važnost kontinuiranog ulaganja kako u informacijski sustav tako i u suvremene tehnologije poput mobilnih aplikacija.
Keywordsinformation technology information systems mobile applications
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Informatics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-08
Parallel abstract (English)
Information technology and information systems are concepts which are already known within the hotel industry, however, a continuing investment, development and the need to adjust them for more flexible end-users makes them relatively new concepts. The application of information technology and use of information system aims to collect, process and store data which are used and distributed to certain users who will use them to make different decisions for the business. This paper seeks to discuss the investment in information system and mobile applications, as well as level of knowledge of mobile applications functionality. Analysis of the survey in which the target groups were users of information systems in hotels in Dalmatia represents the empirical part of this work. Empirical research has shown that users of the information system consider that information system of the hotel contributes to achieving the objectives of the hotel, which proves the importance and benefit of the information system for the successful implementation of activities and business processes. Investment in information system and its development is necessary for regular performance and flow of hotel business. However, if hotels want to create added value for product and offer end users a new level of service they must be familiar with modern technologies that can add value. When it comes to modern technology, new concept that is mentioned are mobile applications for hotels presenting which are considered to have an increasing impact on the way business works. Empirical research concluded that the information system users in Dalmatia in Croatia are still not sufficiently familiar with the functionality of mobile applications, but realize the benefits that each of the functionality could contribute, and will start to develop mobile application in the short term. Also, it was concluded that the investment in the development of the information system is related to the investment in mobile applications thus it is seen that the information system users realize the importance of continued investment in the information system and the modern technologies, such as mobile applications.
Parallel keywords (Croatian)informacijska tehnologija informacijski sustav mobilne aplikacije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:523048
CommitterIvana Gizdić