master's thesis
PRIMJENA MODELA OBRAČUNA TROŠKOVA ŽIVOTNOG VIJEKA PROIZVODA U GRADITELJSTVU

Gabrijela Obrvan (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitlePRIMJENA MODELA OBRAČUNA TROŠKOVA ŽIVOTNOG VIJEKA PROIZVODA U GRADITELJSTVU : diplomski rad
AuthorGabrijela Obrvan
Mentor(s)Andrijana Rogošić (thesis advisor)
Abstract
Troškovi nastaju u proizvodnom procesu svakog poduzeća i nemoguće ih je izbjeći. Međutim, unatoč tomu njih je moguće na određene načine kontrolirati i svesti na najmanju moguću mjeru. Suvremena poduzeća imaju na raspolaganju tradicionalne i suvremene metode obračuna troškova proizvodnje koje se međusobno razlikuju u načinu alokacije općih troškova proizvodnje na nositelje troškova odnosno proizvode. Jednu od suvremenih metoda predstavlja metoda obračuna troškova životnog ciklusa proizvoda (LCC metoda). Ona uzima u obzir sve troškove koji nastaju tijekom žvotnog vijeka proizvoda, uključujući i troškove koji nastaju prije i nakon procesa proizvodnje. Graditeljstvo je specifična gospodarska grana sa specifičnim proizvodom, troškovima i načinima kontrole istih. U ovome radu bit će analizirana mogućnost primjene LCC metode na primjeru poduzeća Dom izgradnja d.o.o. Pri tome će se nastojiti otkriti postiže li ovaj model optimalnije rezultate u usporedbi s postojećim trdicionalnim modelom po pitanju objektivnosti i točnosti prikazivanja troškova, kontrole istih, i sl.
Keywordscosts cost control traditional cost accounting method life cycle costing method LCC method construction
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-01
Parallel abstract (English)
Costs are part of production process of each company and it is impossible to avoid them. However, it is possible in certain ways to control and reduce them to a minimum. Modern companies have access to traditional and modern methods of calculation of production costs, which differ in the way of allocation of production overheads to cost centers and products. One of modern methods is a method of calculating the cosst of the product life cycle (LCC method). It takes into account all costs incurred during the life cycle of product, including the costs incurred before and after the production process. Construction is a specific economic sector of a specific product, type of costs and ways to control them. This paper will analyze the possibility of applying the LCC method on the example of the Dom izgradnja Ltd. In doing so, it will try to discover whether this model achieves optimal results in comparison with the existing traditional model in terms of objectivity and accuracy in displaying costs, controling them, etc. Keywords: costs,
Parallel keywords (Croatian)troškovi kontrola troškova tradicionalna metoda obračuna troškova metoda obračuna troškova životnog cikusa proizvoda LCC metoda graditeljstvo
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:239424
CommitterIvana Gizdić