master's thesis
ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE U TURISTIČKOM RAZVOJU: STUDIJA SLUČAJA OTOK VIS

Mirjana Sablić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleULOGA LOKALNE ZAJEDNICE U TURISTIČKOM RAZVOJU: STUDIJA SLUČAJA OTOK VIS : Diplomski rad
AuthorMirjana Sablić
Mentor(s)Lidija Petrić (thesis advisor)
Abstract
Turizam je postao svjetski fenomen i jedan od najvažnijih sudionika u međunarodnoj trgovini te u svom progresivnom razvoju i rastu uključuje veliki broj dionika na koje ostavlja mnoge posljedice, kako pozitivne, tako i negativne . Glavni cilj ovog rada bio je istražiti važnost i ulogu lokalne zajednice na otoku Visu u turističkom razvoju otoka, ukazati na dosađašnju ulogu lokalne zajednice te ukazati na mogućnosti daljnjeg osnaživanja i poticanja cijele lokalne zajednice i stanovništva da se uključe u proces planiranja i razvoja turizma na otoku Visu. U tu svrhu kreiran je anketni upitnik u kojem je lokalno stanovništvo otoka Visa izrazilo svoje mišljenje o pitanjima vezanim za sudjelovanje lokalne zajednice u turističkom razvoju, sudjelovanje lokalne zajednice u donošenju odluka relevantnih za razvoj turizma, ulogu turizma na otoku i mogućnostima utjecaja na daljnji razvoj i planiranje turizma. Istraživanje je pokazalo da se ne može potvrditi kako lokalna zajednica Visa značajno doprinosi razvoju turizma na otoku. Odluke vezane uz razvoj turizma donosi grupa pojedinaca u lokalnoj zajednici, a većina ispitanika nije nikada prisustvovala bilo kakvom obliku sastanka s javnim tijelima kada se raspravljalo o razvoju turizma na otoku. Istraživanje je također, potvrdilo kako su ispitanici čvrstog stava kad se govori o edukaciji lokalne zajednice i stanovništva za obavljanje poslova u turizmu budući da velika većina tvrdi kako je edukacija u turizmu iznimno važna. U konačnici, istraživanje potvrđuje kako je turizam doveo do povećanja potrošnje i stvorio nova radna mjesta na otoku te je za daljnji razvoj potrebno osnažiti lokalnu zajednicu za turistički razvoj kako bi svi stanovnici i dionici u turizmu imali kontrolu i utjecaj na cijeli proces razvoja turizma na otoku.
Keywordslocal community tourism impacts stakeholders Vis island
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTourism and Hotel Management
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
Tourism has become a worldwide phenomenon and one of the most important participants in the international trade. Its progressive growth and development involves a large number of stakeholders and affects them, both positive and negative way. The main aim of this study was to research the importance and role of the local community on the island of Vis for tourism development on the island, to indicate the current role of local communities and point to the possibility of the further strengthening and empowering the whole community and the population to be involved in the planning and tourism development on the island Vis. For this purpose, a questionnaire was created for the local population of the island of Vis to express their opinion on the issues related to community participation in tourism development, community participation in decision-making for the development of tourism, the role of tourism on the island and possibilities of their influence on the further development and tourism planning. Research has shown that it can not be confirmed that the local community on the island significantly contributes to tourism development on the island. Decisions related to the development of tourism makes a group of individuals in the local community and majority of the respondents had never attended any form of meeting with public authorities when discussing about the development of tourism on the island. The study also confirmed that respondents have firm attitude regarding to the education of local community and the population for the performance in tourism industry since majority of them claim that education in tourism is extremely important. Ultimately, the research confirms that tourism has led to an increase in consumption and created new job opportunities on the island. For the further development it is necessary to strengthen and empower the local community for tourism development, so that the residents and stakeholders in the tourism industry have control and influence on the whole process of tourism development on the island.
Parallel keywords (Croatian)lokalna zajednica učinci turizma dionici turističkog razvoja otok Vis
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:866283
CommitterIvana Gizdić