master's thesis
MOGUĆNOSTI TURISTIČKE VALORIZACIJE ARHEOLOŠKOG LOKALITETA TILURIJ

Željana Perić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleMOGUĆNOSTI TURISTIČKE VALORIZACIJE ARHEOLOŠKOG LOKALITETA TILURIJ : Diplomski rad
AuthorŽeljana Perić
Mentor(s)Lidija Petrić (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad se sastoji od 6 poglavlja, uključujući uvod i zaključak. U uvodu istraživanja definirani su problem i predmet istraživanja, postavljene su hipoteze koje su dalje u radu na temelju rezultata statističkog programa SPSS prihvaćene ili odbijene, zatim su postavljeni ciljevi rada i metode istraživanja. Potom se govori nešto više o doprinosu istraživanju i samoj strukturi rada. U drugom dijelu definirane su materijalna i nematerijalna kulturna baština te arheološka baština kao podoblik materijalne kulturne baštine, raspravlja se o tome zašto upravljati arheološkom baštinom. Nadalje istaknuta je općenita uloga organizacije UNESCO u svijetu, a potom i njena uloga u zaštiti arheološke baštine. Prikazana je hrvatska institucionalno-zakonodavna podloga zaštite arheološke baštine, problemi s kojima se suočava arheološka baština Republike Hrvatske te registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U trećem dijelu ponajprije je definiran pojam i sadržaj turizma, njegov nastanak i razvoj kroz povijest. Zatim se opisuje selektivni turizam, potom kulturni kao njegovog podoblik, a poseban je naglasak stavljen na arheološki turizam kao podoblik kulturnog turizma. Navedeni su arheološki lokaliteti u svijetu kao pozitivni primjeri turističke valorizacije arheoloških resursa. Potom su prikazani arheološki lokaliteti u Hrvatskoj. Sve je to zaokruženo pričom o upravljanju lokalitetima arheološke baštine. Četvrti dio je empirijski dio rada. Ponajprije su predočene opće informacije o arheološkom lokalitetu Tilurij te o njegovoj aktualnoj valorizaciji. Prezentirani su podaci prikupljeni posredstvom anketnog upitnika te je provedeno testiranje istraživačkih hipoteza istaknutih u prvom dijelu rada, gdje su, uz detaljno pojašnjenje, navedene hipoteze prihvaćene ili odbačene. Peti dio rada sadrži prijedloge i smjernice autora rada kako se na najbolji mogući način može ostvariti turistička valorizacija arheološkog lokaliteta Tilurij. U šestom, završnom dijelu rada donesen je zaključak na temelju cjelokupnog rada i rezultata istraživanja. Potom se navodi sažetak na engleskom jeziku, korištena literatura i izvori podataka te popis slika, tablica i grafikona. Prilozi slijede na kraju rada.
KeywordsTilurium archaeological site touristic valorisation
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTourism and Hotel Management
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
This thesis is divided into six chapters, including introduction and conclusion. In the introduction the research problem, the research subject and hypotheses of the research have been defined. Also, research goals and methods of research are set. In the second part of the thesis the tangible and intangible cultural heritage and archaeological heritage as part of tangible cultural heritage are defined, and an issue of archaeological heritage management is discussed. The main purpose of UNESCO organisation in the world is highlighted and its role in the protection of archaeological heritage is discussed. At the end of the chapter the Croatian institutional and regulatory framework for protection of the archaeological heritage is presented along with the Croatian cultural monuments register; also the problems that Croatian archaeological heritage is facing today are discussed. In the third part of the thesis the term and content of tourism is defined, together with its occurrence and progress throughout history. Furthermore, selective tourism is defined, together with cultural tourism as its subgroup. Special emphasis is placed on archaeological tourism as a subgroup of cultural tourism. World famous archaeological sites which are well valorised through tourism are presented together with some Croatian archaeological sites. Topic of the archaeological heritage sites management is more thoroughly elaborated. The fourth part of the thesis is the empirical part of the work. First of all, basic information about the archaeological site Tilurium and its current valorisation are presented. The data that were collected through questionnaires are presented and research hypotheses tested. The fifth part of the thesis presents the author's suggestions and guidelines on how to valorise archaeological site Tilurium through tourism. In the sixth and the last part of the thesis, the conclusion based on the research is presented. The conclusion is followed by summary in English, literature, data source, list of photos, graphs and tables. Contributions are enclosed at the end of thesis.
Parallel keywords (Croatian)Tilurij arheološki lokalitet turistička valorizacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:264788
CommitterIvana Gizdić