master's thesis
EKONOMSKE I DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE INVESTITORA U INVESTICIJSKE FONDOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Katarina Puljić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleEKONOMSKE I DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE INVESTITORA U INVESTICIJSKE FONDOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ : Diplomski rad
AuthorKatarina Puljić
Mentor(s)Marijana Ćurak (thesis advisor)
Abstract
Investicijski fondovi su institucionalni ulagači koji prikupljaju novčana sredstva široke javnosti po unaprijed utvrĎenim financijskim ciljevima te ih plasiraju najčešće u druge financijske instrumente. Postali su bitan segment financijskog trţišta, te imaju zajamčenu budućnost, kao i još dosta prostora za razvoj i širenje u Hrvatskoj. Postoje mnogi čimbenici koji utječu na ulaganje u investcijske fondove, a u ovom radu je ispitan utjecaj sljedećih ekonomskih i demografskih čimbenika: vrijednosti imovine, dohotka, utjecaj ekonomske krize, ovisnost ulaganja u investicijske fondove i spola, utjecaj dobi te stupanj obrazovanja. Nakon testiranja postavljenih hipoteza zaključeno je da spol i dohodak imaju značajan utjecaj na ulaganje u investicijske fondove.
Keywordsinvestment funds Croatia economic and demographic factors of investments in investment funds
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
Investment funds are institutional investors who collected cash assets of the general public according and they usually placed in other financial instruments. They have become an important segment of the financial market, and they have a guaranteed future, and still a lot of space for growth and expansion in Croatia. There are many factors that affect investments in investment funds. This work examined impact of these economic and demographic factors: the value of assets, income, the impact of the economic crisis, dependence investment funds and gender, the impact of age and level of education. According to results of research gender and personal income have a significant impact on investment in investment funds.
Parallel keywords (Croatian)investicijski fondovi Hrvatska ekonomski i demografski čimbenici ulaganja u investicijske fondove
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:604695
CommitterIvana Gizdić