undergraduate thesis
RIZICI U BANKARSKOM POSLOVANJU NA PRIMJERU PRIVREDE BANKE ZAGREB d.d.

Julia Ilić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleRIZICI U BANKARSKOM POSLOVANJU NA PRIMJERU PRIVREDE BANKE ZAGREB d.d. : završni rad
AuthorJulia Ilić
Mentor(s)Marijana Ćurak (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog rada bila je analiza najznačajnih rizika u bankarskom poslovanju, te njihov utjecaj na poslovanje. Analizirajući najvažnije rizike na primjeru Privredne banke Zagreb d.d. utvrdilo se kako od svih rizika, najveći utjecaj na njezino poslovanje imaju kreditni rizik i rizik likvidnosti te tržišni rizik. Kreditni rizik se odražava direktno na dobit ili gubitak banke. Rizik likvidnosti je indikator cjelokupnog poslovanja banke te nužno povezan s ročnom strukturom. Također predstavlja i obvezu banke za izvorima sredstava za pokriće manjkova. Izloženost tržišnim rizicima se ogleda u vidu buduće promjene u tržišnim cijenama, promjene u kamatnim stopama, cijenama vlasničkih vrijednosnica, valuti i kreditnoj marži. Odgovornim bankarskim poslovanjem koje podrazumijeva jasno definiranu i određenu politiku i strategiju upravljanja rizicima mogu se postaviti standardi za mjerenje, praćenje i kontrolu kako bi banke smanjile svoju izloženost prema rizicima.
Keywordsrisks banks Privredna banka Zagreb d.d.
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeSmall Enterprise Management
Academic title abbreviationbacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
The purpose of this study was to analyze the most significant risks in the banking business, and their impact on business. Analyzing the most important risks in the case of the Privredna banka Zagreb dd determine how all of the risks, the largest impact on its operations are credit risk and liquidity risk and market risk. Credit risk is reflected directly in the profit or loss banks. Liquidity risk is an indicator of the overall operation of the bank and necessarily linked to the maturity structure. It also represents the obligation of banks to sources of funds to cover deficits. Exposure to market risk is reflected in the form of future changes in market prices, changes in interest rates, equity prices, currency and credit margins. Responsible banking operations, which includes a clearly defined and specific policy and risk management strategy can be set standards for measuring, monitoring and control to banks reduced their exposure to risks.
Parallel keywords (Croatian)rizici banke Privredna banka Zagreb d.d.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:345907
CommitterIvana Gizdić