master's thesis
Upravljanje promjenama i organizacijska kultura hotela Villa Argentina u Dubrovniku

Hrvoje Miloš (2016)
University of Split
Faculty of economics Split