master's thesis
PREDSTEČAJ - NOVI POSLOVNI POČETAK

Ante Džaja (2015)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitlePREDSTEČAJ - NOVI POSLOVNI POČETAK : diplomski rad
AuthorAnte Džaja
Mentor(s)Ivana Bilić (thesis advisor)
Abstract
U ovom istraživanju obrađena je tema predstečajnih nagodbi i njen utjecaj na poduzeća u teškoćama i na gospodarstvo Republike Hrvatske. Dio istraživanja odnosi se i na istraživanje i primjenu alata za predviđanje poslovnog neuspjeha, odnosno Altmanovog Z-scorea. Cilj samog istraživanja bio je prikazati predstečajnu nagodbu kao uspješan alat za rješavanje problema insolventnosti i nelikvidnosti. Drugi postavljeni cilj je bio dokazati relevantnost Altmanovog Z-scorea za predviđanje poslovnog neuspjeha na hrvatskim poduzećima. Uzorak na kojem se provelo istraživanje sastavljen je od 30 poduzeća podijeljenih na dvije skupine, uspješna koja su nastavila s poslovanjem, te neuspješna, tj. ona koja su nakon sklopljene predstečajne nagodbe ipak završila u stečaju. Pretpostavka je bila da su ona uspješna poduzeća iz uzorka prije pokretanja predstečajne nagodbe imala veći Z-score u usporedbi s neuspješnim poduzećima. To su dobiveni rezultati i potvrdili, ali unatoč tome sva poduzeća iz uzorka imaju vrijednost Z-scorea koja nagoviješta bankrot u budućnosti. Temeljna pretpostavka se odnosila na dokazivanje pozitivnog učinka predstečajne nagodbe na poduzeće i gospodarstvo Hrvatske u cjelini, što se dobivenim rezultatima može i potvrditi. Ipak u javnosti je stvorena opravdana negativna slika oko samog postupka zbog određenih manjkavosti, te je budućnost provedbe postupka predstečajne nagodbe neizvjesna u budućem razdoblju.
KeywordsPre-bankruptcy settlement Altman Z-score crisis
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-12
Parallel abstract (English)
In this study the main topic is pre-bankruptcy settlement and its impact on the companies in crisis and on the Croatian economy. Also, part of the research refers to the study and application of tools for the prediction of business failure called Altman Z - Score. The goal of the research was to show that the pre-bankruptcy settlement is a succesful tool for solving problems like insolvency. The next goal was to prove relevance of Altman Z- score used to predict business failure in the Croatian companies. The sample that was used in the research is composed of 30 companies divided into two groups, succesful ones that have continued to work, and unsuccessful ones. Those which after the pre- settlement is concluded still went into bankruptcy. The assumption was that the succesful companies from the sample before the pre-bankruptcy settlement had bigger Z-score in comparison with te unsuccesful ones. The results of the research confirmed that , but in spite of all companies in the sample have a value of Z - Score which suggests bankruptcy in the future. The underlying assumption is related to prove the positive effect of the pre- settlement to the company and the whole Croatian economy, as the results can confirme . Yet the public has created justified negative image about the process because of certain deficiencies , and the future implementation of the pre- settlement process is uncertain.
Parallel keywords (Croatian)Predstečajna nagodba Altmanov Z-score kriza
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:389680
CommitterIvana Gizdić