master's thesis
PREDSTEČAJNA NAGODBA – ISKUSTVA VELIKOG VJEROVNIKA HEP d.d. – O.D.S. d.o.o

Ivona Barbarić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitlePREDSTEČAJNA NAGODBA – ISKUSTVA VELIKOG VJEROVNIKA HEP d.d. – O.D.S. d.o.o : završni rad
AuthorIvona Barbarić
Mentor(s)Dejan Kružić (thesis advisor)
Abstract
Postupak predstečajne nagodbe zauzima ključnu ulogu u restrukturiranju posrnulih poduzeća u Hrvatskoj. U ovom istraživanju glavna tema je predstečajna nagodba i njen utjecaj na poduzeća u kriza i na hrvatsko gospodarstvo. Cilj istraživanja bio je pokazati da je predstečajna nagodba uspješan alat za rješavanje problema kao što su inolventnost i nelikvidnost. Financijska kriza koja je uzela maha u 2007. i 2008. godini ostavila je znatan trag i u hrvatskom gospodarstvu: u razdoblju od svega četiri godine broj poslovnih subjekata koji nisu u stanju ispunjavati svoje novčane obaveze narastao je za 29 %1, dok su nepodmirene obveze za plaćanje krajem svibnja 2014. godine iznosile 32,5 milijardi kuna. Ne uspiju li poslovni subjekti kod kojih su nastupile financijske teškoće ukloniti razlog(e) nelikvidnosti, pokretanje stečajnog postupka postat će gotovo neizbježno. Međutim, ni financijske poteškoće ni pokretanje samog stečajnog postupka ne mora u svakom slučaju nužno značiti i likvidaciju stečajnog dužnika, već može biti i poticaj za njegovu sanaciju. Reorganizacija se može provoditi prije ili nakon što je pokrenut stečajni postupak. Temeljna pretpostavka odnosi se na dokazivanje pozitivnog učinka predstečaja za društvo i za cijelu hrvatsku ekonomiju, kao što rezulati mogu potvrdi. Ipak, javnost je stvorila opravdano negativnu sliku o procesu predstečajne nagodbe zbog određenih nedostataka, a budućnost provedbe zakona je još uvijek neizvjesna.
Keywordspre-bankruptcy settlement the creditors HEP ODS.
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement; specializations in: Project management, Financial and Tax management, Accounting and Revision
Study specializationFinancial and Tax management
Academic title abbreviationstruč. spec. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-08
Parallel abstract (English)
The Croatian pre-insolvency procedure has a key role in the restructuring of corporations. In this study the main topic is pre-bankruptcy settlement and its impact on the companies in crisis and on the Croatian economy. The goal of the research was to show that the prebankruptcy settlement is a succesful tool for solving problems like insolvency. The financial crisis that arose in 2007 and 2008 had a major influence on the Croatian economy: within a period of 4 years the number of business enterprises which were not able to meet their financial obligations grew by 29%, while the amount of unmet financial obligations at the end of May 2014 exceeded 32.5 bilion HRK. If the businesses in financial distress are not able to overcome the reasons for bankruptcy, filing becomes inevitable. However, neither financial issues nor the initiation of bankruptcy proceedings inevitably lead to the liquidation of the debtor. Reorganization can be conducted either before or after the bankruptcy proceedings have been initiated. The underlying assumption is related to prove the positive effect of the pre-bankrupcy settlement to the company and the whole Croatian economy, as the results can confirme . Yet the public has created justified negative image about the process because of certain deficiencies, and the future implementation of process is uncertain.
Parallel keywords (Croatian)predstečajna nagodba vjerovnici HEP ODS
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:690480
CommitterIvana Gizdić