master's thesis
-Statistička analiza inozemne zaduženosti Hrvatske u razdoblju od 1990.-2013. godine-

Marija Gudelj (2016)
University of Split
Faculty of economics Split