master's thesis
UTJECAJ INTERNET TEHNOLOGIJE NA POSLOVANJE U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE

Viktor Jakšić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split