master's thesis
ANALIZA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA PRIMJERU PODUZEĆA ĈISTOĆA D.O.O. ZADAR

Ivan Pavlović (2016)
University of Split
Faculty of economics Split