master's thesis
VREDNOVANJE KOMPANIJE “ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.“ POMOĆU DCF METODE, MULTIPLIKATORA I STATIČKIH METODA

Zvonimir Franić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split