master's thesis
Upravljanje tržišnim rizicima u nefinancijskim poduzećima u Republici Hrvatskoj

Ivana Pelivan (2015)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleUpravljanje tržišnim rizicima u nefinancijskim poduzećima u Republici Hrvatskoj : diplomski rad
AuthorIvana Pelivan
Mentor(s)Marijana Ćurak (thesis advisor)
Abstract
Tržišni rizik predstavlja promjenu vrijednosti imovine poduzeća i investicijskog portfelja uzrokovan volatilnošću cijena proizvoda, financijskih instrumenata i deviza u određenom vremenskom periodu. Kvalitetno upravljanje rizicima se provodi integriranim pristupom, odnosno uvažavajući sve rizike i njihovu međusobnu povezanost. Dosadašnja inozemna i ona istraživanja provedena u Republici Hrvatskoj su pokazala kako upravljanje rizicima donosi mnoštvo prednosti poduzeću, upravo zbog smanjivanja izloženosti riziku i predviđanja kretanja cijena na tržištu. Naposljetku, omogućuje se kontrola prihoda i tržišne pozicije. Provedeno je empirijsko istraživanje na području Republike Hrvatske na nefinancijskim poduzećima. Ispitano je kako specifične karakteristike poduzeća i osobine menadžera utječu na odluku o primjeni prakse upravljanja tržišnim rizicima, te naposljetku kako upravljanje rizicima utječe na razinu i stabilnost prihoda. U istraživanje je uključeno 92 poduzeća, među kojima dominiraju poduzeća uslužnih djelatnosti, društva s ograničenom odgovornošću i domaće privatna društva. S obzirom na geografsku pripadnost u uzorku dominiraju poduzeća sa sjedište u Gradu Zagrebu. Dokazano je da pravni oblik vlasništva, veličina poduzeća, starost od osnivanja poduzeća, sudjelovanje na međunarodnim tržištima, spol i godine radnog iskustva menadžera utječu na odluku o upravljanju tržišnim rizicima. Također, ona poduzeća koja primjenjuju praksu upravljanja tržišnim rizicima ostvaruju rast i stabilnost prihoda u odnosu na ona poduzeća koja ne primjenjuju tu praksu.
KeywordsMarket Risk Market Risk Management Non-financial companys
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-12-15
Parallel abstract (English)
Market risk represents the change in value of the company's assets and investment portfolio due to volatility in prices of products, financial instruments and foreign currency within a certain time period. Quality risk management is carried out in an integrated approach, and taking into account all the risks and their interconnection. Different foreign studies and studies conducted in Croatia have shown that risk management brings many advantages to the company, because of the reduction of risk exposure and prediction of market price movements. Finally, it allows the control of revenues and market position. Empirical research was conducted on Croatian non-financial companies, because financial institutions have to implement risk management due to legal obligation. We examined how the specific features of businesses and characteristics of manager influence the decision of implementation of market risk management, and finally how risk management affects the level and stability of income. The study is based on the sample of 92 companies. Service sector companies, limited liability companies and domestic private companies dominated among the companies in the sample. Due to the geographic affiliation, sample is dominated by companies with headquarters in Zagreb. It is proved that the legal form of ownership, size of business age of entry into the market, participation in international markets, gender and years of experience of managers influence the decision on the management of market risks. Also, those companies that follow the practice of market risk management realize the growth and stability of revenues compared to those companies that do not apply this practice.
Parallel keywords (Croatian)Tržišni rizici Upravljanje tržišnim rizicima Nefinancijska poduzeća
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:032551
CommitterIvana Gizdić