undergraduate thesis
PRAVNI POLOŽAJ I PRAVA ČLANOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U RH

Mihaela Šitum (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitlePRAVNI POLOŽAJ I PRAVA ČLANOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U RH : završni rad
AuthorMihaela Šitum
Mentor(s)Ratko Brnabić (thesis advisor)
Abstract
Trgovačko društvo je pravna osoba, a može se osnovati za obavljanje gospodarske te bilo koje druge djelatnosti. Društvenim ugovorom određuju se unutarnji odnosi između članova društva, a sve to zahvaljujući aktu društvenog ugovora. Temeljne obveze i prava članova javnog trgovačkog društva odnose se na unos uloga u društvo, a veličina uloga članova utvrđuje se ugovorom. Član javnog trgovačkog društva ne smije bez pristanka svih ostalih članova voditi poslove koji spadaju pod predmet poslovanja, odnosno ne smije sudjelovati niti u kojem drugom trgovačkom društvu. U komanditnom trgovačkom društvu, u usporedbi s ostalim društvima, postoje dvije vrste članova čiji se položaj razlikuje u odnosu na njihovu odgovornost. Kada se govori o upravljanju društvom, u ovoj situaciji, komanditnim društvom upravljaju komplementari jer komanditori nisu ovlašteni upravljati poslovima društva. Svi imatelji dionica u dioničkom društvu stječu temeljno člansko pravo u društvu, a sva ostala prava proizlaze po svom sadržaju iz različitih rodova. I u konačnici, kod društva s ograničenom odgovornošću temeljno načelo se odnosi na to da su svi članovi obvezni uloge u novcu uplatiti u razmjeru sa svojim preuzetim poslovnim udjelima.
Keywordsstatus rights members associations trade
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeSmall Enterprise Management
Academic title abbreviationbacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-06
Parallel abstract (English)
A company is a legal entity, and can be set to perform economic and any other activities. The social contract determine the internal relations between members of society, and all thanks to an act of the social contract. Fundamental rights and obligations of members of the public company refer to the input role in society, and the size of the role of members is determined by contract. A member of the public company shall not, without the consent of all other members to keep jobs that fall under the subject of business, or they may participate in no other company. In a limited company, compared with other companies, there are two types of members whose position is different in relation to their responsibility. When talking about the management of the company, in this situation, the limited partnership managed by general partners as limited partners are not authorized to manage the company's business. All holders of shares in the joint stock company acquired a basic membership rights in the company, and all other rights resulting in its content from different genera. And finally, with a limited liability company fundamental principle refers to the fact that all members of a mandatory role in money paid in proportion to their commitments to business interests.
Parallel keywords (Croatian)položaj prava članovi društva trgovačka
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:837334
CommitterIvana Gizdić