master's thesis
UČINCI PRIMJENE METODA OBRAČUNA TROŠKOVA NA POSLOVNI REZULTAT PODUZEĆA MARDEŠIĆ d.o.o.

Karlo Finka (2016)
University of Split
Faculty of economics Split