undergraduate thesis
ZAŠTITA HOTELIJERA KOD UGOVORA O ALOTMANU

Zdravka Divić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split