master's thesis
EFEKTI PROMJENA U OPOREZIVANJA NEKRETNINA NA STUDIJI SLUČAJA

Maja Rodin Vržina (2016)
University of Split
Faculty of economics Split