master's thesis
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE AMORTIZACIJE I NJIHOV UTJECAJ NA FINANCIJSKI REZULTAT– STUDIJA SLUČAJA AUTOMEHANIKA d.d.

Maja Penava (2016)
University of Split
Faculty of economics Split