master's thesis
FISKALNA ODGOVORNOST U PRORAĈUNU NA PRIMJERU GRADA ŠIBENIKA

Ivana Peran (2017)
University of Split
Faculty of economics Split