master's thesis
Statistička analiza ostvarenog državnog proračuna Republike Hrvatske od 2005.do 2013.godine

Ivana Gabrić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split