professional thesis
MEHANIZAM PRIJENOSA POREZNE OBVEZE U OKVIRU ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Katica Laura (2016)
University of Split
Faculty of economics Split