master's thesis
Rera i ženski napjevi - Etnografsko istraživanje tradicionalnih napjeva u selima pokraj Sinja

Kristina Mravak (2015)
University of Split
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split
Department of Sociology