master's thesis
Kvaliteta života u domovima za starije i nemoćne osobe

Antonija Radman (2015)
University of Split
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split
Department of Sociology