master's thesis
Uloga osobina ličnosti i razredno-nastavnog ozračja u objašnjenju školskog uspjeha učenika

Jasenka Pavić (2015)
University of Split
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split