master's thesis
Doživljaj likovnog umjetničkog djela kao poticaj za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida

Danijela Šušak (2015)
University of Split
Arts Academy
Fine Arts
Department of Visual Arts and Visual Culture