Batinić, Ivana: SPECIFIČNOSTI MENADŽMENTA I LJUDSKIH RESURSA TURISTIČKOM UGOSTITELJSKOM POSLOVANJU S IZRAŽENOM SEZONSKOM KOMPONENTOM

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations