Jurišić, Svjetlana: PROVEDBA POSLOVNE ETIKE NA PRIMJERU MESNE INDUSTRIJE “BRAĆA PIVAC”

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations