specijalistički diplomski stručni
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA PRIMJER „MON PERIN“
završni rad

Toni Bikić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet