specijalistički diplomski stručni
USPOREDBA UDRUGA TEMELJEM ANALIZE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
završni rad

Ana Tandara (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet