diplomski rad
PREGLED I ANALIZA RAZVOJA TRŽIŠTA VRIJEDNOSNICA S FIKSNIM PRINOSOM U HRVATSKOJ
diplomski rad

Tina Vuleta (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet