završni rad
Problemi i potencijali razvoja turizma u zaštićenim morskim podruĉjima s osvrtom na Hrvatsku
Završni rad

Edi Paić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet