specijalistički diplomski stručni
KRIZNI MENADŽMENT U MALOPRODAJNIM TRGOVAČKIM LANCIMA
Završni rad

Rebeka Jović (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet