specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ DRUŠTVENO ODGVORNOG POSLOVANJA NA IMDIŽ TVRTKE – PRIMJER DM-a I MULLERA
Završni rad

Nikola Krešimir Banovac (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet