specijalistički diplomski stručni
Etičnost društveno odgovornog poslovanja i promicanje ljudskih prava u radnoj okolini
završni rad

Antonia Vulin (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet