specijalistički diplomski stručni
JAVNA NABAVA NA PRIMJERU PODUZEĆA „TROGIR HOLDING D.O.O“
Završni rad

Marina Ugrina (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet