specijalistički diplomski stručni
Novine u porezu na dodanu vrijednost nakon ulaska u Europsku uniju
završni rad

Tom Paljuca (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet