završni rad
Obračun i knjiženje troškova osoblja na primjeru poduzeća Pedido d.o.o.

Ivan Baran (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet